O Portalu

Poštovani sugrađani,

Dobrodošli na portal Građanskog servisa putem kojeg možete podnijeti zahtjeve i prijaviti probleme iz nadležnosti službi, preduzeća i organa Glavnog grada Podgorica.

Gradska uprava je u obavezi da Vas u roku od 48 sati obavijesti o statusu podnesene prijave i o načinu njenog rješavanja. Obavještenje će vam biti poslato komunikacionim kanalom koji sami izaberete (emailom, uvidom na portal, SMS-om ili telefonom).

Prijave podnesene petkom i vikendom rješavaće se od narednog ponedeljka, a one koje su dostavljene u vrijeme praznika rješavaće se prvog radnog dana, osim prijava koje se odnose na gradske službe i preduzeća koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije.

Molimo Vas da ne zloupotrebljavate ovaj servis. Svaka zloupotreba podliježe zakonskim sankcijama!

Očekujemo da u saradnji sa Vama doprinesemo rješavanju mnogih problema i na taj način naš grad zajednički učinimo ljepšim i boljim mjestom za život.